Grow, lead, inspire!

Gro Crew

Gro är ett tätt sammansvetsat crew från Sveriges ledande advokatbyråer som i många år har bistått startups, stora internationella företag, institutionella investerare, nischade fonder och förvaltarteam i affärsjuridiska frågor.

Läs mer >

Expertis

På Gro finns gedigen erfarenhet av integritetsskyddsfrågor (GDPR), M&A, fondrätt samt upprättande, förhandling och granskning av såväl ägar- och investeringsavtal som andra kommersiella avtal. Vi tillhandahåller även specialistkompetens inom IT-relaterad juridik och immaterialrätt.

Läs mer >

Väx med oss

Genom att skapa förutsättningar för tillväxt vill vi växa med er. Vi bistår från idéstadiet fram till en aktieförsäljning med ägaravtal, styrelsearbete, kundavtal, compliance program, kapitalanskaffnings- och ledningsfrågor.

Läs mer >

Om oss

Gro är en modern advokatbyrå som grundades för att tillmötesgå önskemål från klienter om en nytänkande och innovativ advokatbyrå som erbjuder högkvalitativa juridiska tjänster och specialistrådgivning.

För våra klienter är ett pragmatiskt och affärsinriktat förhållningssätt särskilt viktigt och Gro har byggts från grunden för att tillmötesgå dessa behov. Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte!