Grow, lead, inspire!

Entreprenörerna & bolagen

De första stegen är de viktigaste och då vill vi bistå så att ni hamnar rätt. Är ni dessutom non-profit eller har en verksamhet som bidrar till att förbättra miljön finns goda möjligheter att kvalificera sig för rådgivning på vad som måste vara marknadens bästa villkor!

Läs mer >

Fondrätt och M&A

Gro arbetar löpande åt banker, försäkringsbolag, förvaltarteam, pe-fonder och andra professionella aktörer på kapitalmarknaden med fondgranskningar, etableringar, kapitalanskaffningar M&A och villkorsförhandlingar.

Läs mer >

Sandbox

Med Sandbox skapar vi ett verktyg för att leverera resultat utan att betunga er med höga fakturor i uppstartsskedet. När ärendet ligger i Sandbox är era kostnader minimala och möjligheterna att utforska nya affärsmodeller obegränsade.

Läs mer >

Om oss

Gro är specialister på ägarfrågor och bistår er från ide till färdigt företag. Vi har även unik erfarenhet av integritetskyddsfrågor och specialistkompetens för ert GDPR-program. För miljöbolag och ideella organisationer har vi marknadens kanske mest flexibla betalningslösningar och generösa villkor vilket möjliggör att ni får den rådgivning ni behöver, när ni behöver den.

Läs mer >

Expertis

Att från starten säkerställa en välskött legal infrastruktur har många gånger visat sig vara nyckeln till en framgångsrik kundrelation, kapitalanskaffning eller företagsöverlåtelse. På Gro finns unik kunskap och erfarenhet kring affärsjuridik med särskild fokus på ägarfrågor, IT-relaterad juridik och de utmaningar som möter grundare av bolag.

Läs mer >

Väx med oss

Genom att skapa förutsättningar för tillväxt vill vi växa med er. Vi bistår från idéstadiet fram till en aktieförsäljning med ägaravtal, styrelsearbete, kundavtal, compliance program, kapitalanskaffnings- och ledningsfrågor. För många av våra klienter fyller vi på så vis också rollen som oberoende bolagsjurist och ger då även bolaget tillgång till vårt breda kontaktnät inom allt från skatt och ekonomi till entreprenadrätt och tvistelösning.

Läs mer >