Affärsjuridik

Grundarnas Advokater

Integritetsskyddsfrågor

Specialistkompetens för ditt GDPR-program

Immaterialrätt

Din idé – vårt uppdrag

Expertis

Advokaterna och juristerna på Gro är ett tätt sammansvetsat crew som kommer från Sveriges ledande advokatbyråer och de har i många år bistått startups, stora internationella företag, institutionella investerare, nischade fonder och förvaltarteam i affärsjuridiska frågor.

Genom sin erfarenhet har Gro upparbetat en på marknaden unik kompetens av att upprätta, förhandla och granska ägar- och investeringsavtal. Dessa tjänster tillhandahålls vanligtvis bara till större bolag och fonder men där erbjuder Gro nu samma expertis till entreprenörer och andra operativa bolag.

Bland Gro Advokatbyrås crew återfinns gediden erfarenhet av integritetsskyddsfrågor och GDPR compliance program. Vi vägleder och förbereder bolag och organisationer kring den nya dataskyddsförord- ningen (GDPR) och tillhandahåller även specialistkompetens inom IT-relaterad juridik, kommersiella avtal och immaterialrätt.

Genom att kontakta Gro för att diskutera era ägar- och integritetsskyddsfrågor, kapitalanskaffningsplaner och andra affärsjuridiska utmaningar får ni inte bara en genomgång av vad som är viktigt och varför. Slutprodukten blir en skräddarsydd lösning som kan utgöra ramverket för er framgång.

Grow, Lead, Inspire!