Gro är en modern advokatbyrå som grundades för att tillmötesgå önskemål från klienter om en nytänkande och innovativ advokatbyrå som erbjuder högkvalitativa juridiska tjänster och specialistrådgivning. För våra klienter är ett pragmatiskt och affärsinriktat förhållningssätt särskilt viktigt och Gro har byggts från grunden för att tillmötesgå dessa behov.

Vår ambition är att vara en engagerad och trygg samarbetspartner till våra klienter och olikt många andra advokatbyråer ser vi affärsplanen, budgeten och de strikt kommersiella frågorna som avgörande för vårt arbete och er framgång.

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om vad just din verksamhet behöver hjälp med!

Crew

Här nedan får ni en kort presentation av Gros advokater och jurister – Gro Crew. Utöver Gro Advokatbyrås delägare och anställda är byråns stora internationella nätverk en viktig del av verksamheten och en stor tillgång för våra klienter och samarbetspartners.

KHE_ny

Kristian Hermanrud (Partner/Advokat)

khe@groadvokat.se

+46 (0)70 202 90 02

Kristian är specialist på fondrätt, finansiell reglering, aktieägaravtal och såddfinansieringar. Kristian har mångårig erfarenhet av att företräda grundare och förvaltarteam såväl som institutionella investerare och riskkapitalgrupper kring ägarfrågor och investeringsavtal i riskkapitalägda bolag och fonder. Om Kristian inte är på kontoret finner ni honom troligtvis på väg upp i en masttopp på en segelbåt någonstans ute på havet. Kristian har tidigare arbetat som specialist på Andulf Advokat och Advokatfirman Delphi i Stockholm.

Kristian är advokat och har juristexamen från USA och Sverige samt en ekonomexamen från Uppsala Universitet.

S. Bruno

Sofia Halliday Bruno (Partner/Advokat)

sb@groadvokat.se

+46 (0)70 770 83 29

Sofia är specialiserad på integritetsskyddsfrågor (GDPR/ePrivacy), IT-relaterad juridik och kommersiella avtal med mångårig erfarenhet från att företräda såväl startups som myndigheter och stora internationella företag. Sofia har tidigare arbetat som ansvarig bolagsjurist för Europa på techbolaget Outbrain UK Ltd i London. Dessförinnan arbetade Sofia som Legal Digital & Privacy Expert på den digitala brevlådan Kivra AB och som jurist på Advokatfirman Delphi i Stockholm.

Sofia är advokat har juristexamen från Stockholms universitet.

OBI_ny

Oskar Belani (Partner/Advokat)

obi@groadvokat.se

+46 (0)73 369 51 95

Oskar har mångårig erfarenhet från transaktionsmarknaden och den privata och publika riskkapitalmarknaden och biträder företrädesvis entreprenörsledda bolag och deras investerare i frågor rörande förvärv, finansiering och bolagsstyrning. Oskar är vidare en flitigt anlitad rådgivare i samband med gräsrotsfinansieringar och incitamentprogram. Oskar har tidigare arbetat på Advokatfirman Vinge samt Synch Advokat.

Oskar är advokat och har juristexamen från Uppsala universitet samt en fil. kand. i kommunikationsvetenskap.

I. Lindberg

Ida Lindberg (Partner/Advokat)

il@groadvokat.se

+46 (0)76 625 95 50

Ida Lindberg är specialiserad på integritetsskyddsfrågor (GDPR/privacy), kommersiella avtal inom bland annat IT samt tvistelösning. Ida har mångårig erfarenhet från att assistera bolag i GDPR-förberedande projekt samt att företräda klienter, såväl mindre som större bolag, i kommersiella förhandlingar och tvister. Ida var tidigare advokat på Synch Advokat. Dessförinnan har Ida arbetat på Frank advokatbyrå och Hammarskiöld advokatbyrå.

Ida är advokat och har juristexamen från Stockholms universitet.

ME-concentrate

Moa Erikols (Associate/Biträdande jurist)

me@groadvokat.se

+46 (0)73 305 00 55

Moa Erikols började på Gro i augusti 2019 och arbetar med kapitalanskaffningar, företagsöverlåtelser, ägarfrågor, fondrätt och allmän bolagsrätt. Moa tog sin juristexamen 2016 och har sedan dess främst arbetat med investeringar och privat M&A som biträdande jurist på Synch Advokat och Hannes Snellman. Moa har även arbetat en tid som jurist på Finansinspektionens bankrättsavdelning med inriktning mot tillståndsfrågor för finansiell verksamhet.

Moa har juristexamen från Stockholms universitet.

espen-1-concentrate

Espen Størseth Iversen (Associate/Biträdande jurist)

esi@groadvokat.se

+46 (0)73 305 00 95

Espen Størseth Iversen började på Gro i mars 2020. Espen arbetar främst med fondrätt, ägarfrågor, finansiell reglering, dataskydd/GDPR och anti-penningtvätt. Espen har erfarenhet av att etablera riskkapitalstrukturer, inklusive upprättande av avtal och tillståndsansökningar för förvaltningsbolag, företräda riskkapitalägda bolag samt arbeta med internkontrollsystem och regelefterlevnadsprogram för GDPR och anti-penningtvätt. Espen kommer närmast från en roll som bolagsjurist för Haflo AB (family office) och var dessförinnan Legal Counsel & Compliance Officer på Permian Administration AB (fondadministratör) samt VD på ett förvaringsinstitut för PE-fonder.

Espen har juristexamen från Universitetet i Oslo, Norge.

PHOTO Leaf of white fade small in white

Väx med oss

Är du intresserad av att vara med och forma en växande advokatbyrå?

Efterfrågan på våra tjänster ökar snabbt och vi på Gro Advokatbyrå är alltid intresserade av att komma i kontakt med flera drivna jurister. Är du juriststudent med mycket goda betyg som söker arbete vid sidan av studierna eller jurist med erfarenhet från advokatbyrå med inriktning på affärsjuridik? Hör av dig idag för ett förutsättningslöst möte: crew@groadvokat.se

gro_leaf

gro verb ~dde ~tt, pres. ~r subst.: groende växa, stiga fram ur något

bildl.; särsk. om tanke, själstillstånd o. d. som långsamt utvecklar sig
liksom genom en inneboende kraft