Sandbox

När vi beslutade att låna idén om Sandbox från våra it-vänner ville vi uppnå något nytt inom juristbranschen – en advokatbyrå som lever och andas framgång tillsammans med sina klienter och på ett kreativt sätt skapa lösningar för klienters affärer och idéer.

Med Sandbox skapar vi ett verktyg för att leverera värdebaserade resultat och kreativitet utan att uppdraget betungas av höga fakturor i uppstartsskedet.

Rent praktiskt innebär detta att när ert ärende ligger i Sandbox är era kostnader minimala men möjligheterna att utforska nya affärsmodeller och lösningar är obegränsade. Sandbox skapar på det viset förutsättningar för att utveckla en affärsplan och ta fram ramverket för den legala infrastrukturen innan stora kostnader uppstår.

För oss är det särskilt viktigt att ni ges möjlighet att växa i er egna takt och med vår Sandbox är det möjligt.

Kontakta oss för att veta mer om Sandbox.